Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Knijter en geldt voor iedere gebruiker ervan. Door gebruik te maken van deze website word je geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bricks & Bytes, statutair gevestigd te Delden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

To top